Slévárenská praxe (Foundry Practice)

Odborný časopis společnosti Foseco je poskytován pro slévárenský průmysl bezplatně. Časopis Foundry Practice byl poprvé vydán v roce 1932 a má za cíl informovat zákazníky o posledním vývoji v oblasti našich vlastních produktů a služeb a podporovat zavádění té nejlepší praxe.

 

Stáhnout nejnovější vydání, nebo najít předchozí v našem archivu.

icon Foundry Practice Magazine Foundry Practice 266 březen 2019 březen 2019 + Download the new
Foundry Practice Issue
03
icon
Thermally-efficient crucible technology: Fundamentals, modeling, and applications for energy savings
NON FERROUS FOUNDRIES

The SMARTT degassing system is the latest advance in automated aluminium melt quality control. The SMARTT degassing process takes ambient conditions into account when calculating the optimum treatment parameters to facilitate the achievement of constant melt quality. Full data logging provides vital information for quality control.

download PDF to read the full article
14
icon
SMARTT – defined hydrogen levels after aluminium rotary degassing
NON FERROUS FOUNDRIES

Calculating the energy savings from the deployment of thermally efficient crucibles in the foundry is extremely difficult to do due to the number of influencing variables affecting performance and the problems of monitoring the energy consumption of individual melting and holding furnaces. Through the development of mathematical models, the benefits of using thermally efficient crucibles become clear and represent an important and underused source of value for the foundryman.

download PDF to read the full article
18
icon
Best practice filter application techniques for vertically parted molding machines
IRON FOUNDRIES

The deployment of ceramic foam filters in gating systems of mass produced safety critical parts has become standard practice in the modern foundry. However, the performance of the filter and the benefits achieved in inclusion removal, turbulence control and lower scrap rates are strongly influenced by the correct placement of the filter and the design of the filter print

download PDF to read the full article

PRÁVNÍ POZNÁMKA

Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována, ukládána v kopírovacím systému jakékoli povahy ani přenášena jakoukoli formou a prostředky, včetně kopírování a nahrávání, bez písemného souhlasu držitele copyrightu.

 
Články poukazují na nejnovější objevy a prezentují případové studie naší spolupráce se zákazníky na zlepšování procesů, produktivity a tedy ziskovosti.